bai tap chuyen dong thang bien doi deu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Hải
Ngày gửi: 10h:47' 08-09-2011
Dung lượng: 27.8 KB
Số lượt tải: 1214
Số lượt thích: 0 người
( Dạng 1: Tính a, v, s, t
Bài 1. Sau khi xuất phát được 5s, vận tốc của một tên lửa là
360km/h. Coi tên lửa tăng tốc đều đặn.
a. Tính gia tốc của tên lửa?
b. Tính quãng đường trong giai đoạn trên.
Bài 2. Môt xe máy đang chuyển với vận tốc 54km/h thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau 4s, tốc kế chỉ 18km/h.
a. Tính gia tốc của xe?
b. Tính quãng đường đi được trong 4s.
c. Tính thời gian kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại
d. Tính quãng đường đi được đến lúc dừng lại
Bài 3. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s2 . Sau khoảng thời gian 10s đi được quãng đường là 15m
a. Tính vận tốc ban đầu của ô tô.
b. Tính vận tốc sau 10s.
Bài 4. Một xe ô tô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau khi đi được 20m đạt vận tốc 15m/s.
a. Tìm gia tốc của ô tô.
b. Thời gian để đạt vận tốc trên.
Bài 5. Một xe đạp chuyển động với vận tốc 9km/h thì hãm phanh và chuyển động với gia tốc 0,5m/s2.
a. Sau bao lâu xe dừng.
b. Tính quãng đường đi được.
Bài 6. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc v0, gia tốc a. Sau khi đi được quãng đường 10m thì có vận tốc 5m/s, đi thêm quãng đường 37,5m thì vận tốc 10m/s. Tính v0 và a.
Bài 7. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc vAvà đi đến B mất thời gian 4s. Sau đó 2s, vật đến được C. Tính vA và gia tốc của vật. Biết AB = 36m, BC = 30m.
Bài 8. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường 15m và 33m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 3s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.
Bài 9. Một vật khởi hành lúc t = 0 tại điểm A có tọa độ xA = -5m đi theo chiều dương với vận tốc 4m/s. Khi đến gốc tọa độ O, vận tốc vật là 6m/s.
a. Gia tốc của chuyển động.
b. Thời điểm và vận tốc của vật lúc qua điểm B có tọa độ 16m.
c. Viết phương trình chuyển động.
Bài 10. Một ô tô khởi hành từ O chuyển động thẳng biến đổi đều. Khi qua A và B, ô tô có vận tốc lần lượt là 8m/s và 12m/s. Gia tốc của ô tô là 2m/s. Tính:
a. Thời gian ô tô đi trên đoạn AB.
b. Khoảng cách từ A đến B, từ O đến A.

( Dạng 2: Xác định chuyển động từ phương trình.
Bài 1. Vận tốc của một vật chuyển động thẳng có biểu thức:
v = 20 + 4.t (m/s).
a. Vật chuyển động như thế nào? Xác định vo, a.
b. Viết phương trình quãng đường.
Bài 2. Vận tốc của một vật chuyển động thẳng có biểu thức:
v = 20 – 4t (m/s).
a. Vật chuyển động như thế nào? Xác định vo, a.
b. Viết phương trình quãng đường.
Bài 3. Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều như sau: x = 5 + 2t + 0,25t2
a. Vật chuyển động như thế nào? Xác định xo ,vo, a.
b. Hãy viết phương trình vận tốc. Vận tốc tại thời điểm t = 3s
c. Viết phương trình quãng đường.
d. Quãng đường đi từ t = 2s đến t = 10s?
e. Tọa độ lúc vận tốc là 8m/s
Bài 4. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ ba kể từ lúc bắt đầu chuyển động, xe đi được 5m.
a. Tính gia tốc
b. Quãng đường xe đi được sau 10s.
Bài 5. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có:
Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s
Khi t2 = 5s thì v2 = 16cm/s
a. Viết phương trình chuyển động của vật.
b. Xác định thời điểm mà vật đổi chiều chuyển động và vị trí của vật lúc này.

( Dạng 3. Viết phương trình
Bài 1. Một ôtô chuyển động trên đường thẳng