BT về MBA_truyền tải ĐN-P4

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 16h:18' 18-10-2012
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
Một số bài toán về máy biến áp và truyền tải điện năng-P4
Câu 14: Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn thì các đường sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn 2 để hở có hiệu điện thế U2. Hỏi khi mắc vào cuộn 2 một hiệu điện thế U2 thì ở cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng kể.
A. 60V B. 30V C. 40V D. 120V
Giải: Gọi N1 và N2 là số vòng dây
của cuộn 1 và cuộn 2  là độ biến thiên từ thông
qua mỗi vòng dây cuộn sơ cấp

là độ biến thiên từ thông qua mỗi vòng
dây cuộn thứ cấp
Khi cuộn 1 là cuộn sơ cấp: e1 = N1 và e2 = N2 
-----> (1) Khi cuộn 2 là cuộn sơ cấp:  = N2 và  = N1 
----->(2) nhân 2 vế (1) và (2) Ta được U’1 = U1/4 = 60V. Chọn đáp án A

Câu 15: điên năng tiêu thụ ở 1 trạm phát điện được truyền dướ điện áp hiệu dụng là 2kV.công suất 200kw.hiệu số chỉ của công to điện nơi phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch 480 kW.h.hiệu suất của quá trinh tải điện là: A:94,24% B:76% C:90% D:41,67%
Giải: Công suất hao phí (P = = 20 kW
Hiệu suất của quá trình tải điện H =  =  = 0,90 = 90%. Chọn đáp án C Câu 16: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 9,1 lần. B.  lần. C. 10 lần. D. 9,78 lần.
Bài giải: Gọi P là công suất nơi tiêu thu, R điện trở đường dây
Công suất hao phí khi chưa tăng điện áp và khi tăng điện áp (P1 = Với P1 = P + (P1 ; P1 = I1.U1
(P2 = Với P2 = P + (P2 . Độ giảm điện áp trên đường dây khi chưa tăng điện áp
(U = 0,1(U1-(U) ----( 1,1 (U = 0,1U1 (U = I1R = ------>R =  = 
; P1 = P + (P1
P2 = P + (P2 = P + 0,01(P1 = P + (P1 - 0,99(P1 = P1 – 0,99(P1
Mặt khác (P1 =  =  Do đó:  Vậy U2 = 9,1 U1 Chọn đáp án A: 9,1